Partners

Ouders

Allereerst is de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Uit onderzoek blijkt dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en beter presteren als ouders betrokken zijn bij de school. Wij nodigen ouders daarom regelmatig uit om als educatief partner samen in gesprek te gaan over de ontwikkeling van hun kind.

Overige partners

Wij werken met tal van externe organisaties en instellingen samen op te komen tot kwalitatief goed onderwijs. Zij ondersteunen onze school bij het vormgeven van het onderwijs en de verschillende projecten waardoor onze leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen. In het kader van onze leerlijn kunst/cultuureducatie werken we samen met het UCK en het KOPA. Ook werken wij samen met de organisatie Wijk & Co in het kader van ouderparticipatie.

De school wil een onmisbare schakel zijn in het samenwerkingsverband en gezien worden als expertise centrum binnen de wijk. Door goede samenwerking met de basisscholen kan de signalering en doorverwijzing van leerlingen soepel en vroegtijdig plaatsvinden. Wij gaan daarom regelmatig bij hen op bezoek om leerlingen te bespreken of te assisteren bij de diagnosestelling.