Creativiteit, Kunst en Cultuur

Naast de expertise op het gebied van gedrag en taal ontwikkelen we de komende periode een plusaanbod: praktische vakken en vaardigheden op het gebied van creativiteit, kunst en cultuur.

Onze leerlingen stromen veelal door naar het praktijkonderwijs. Met ons plusaanbod worden ze daar nog beter op voorbereid.

Kenmerken van ons plusaanbod zijn:

  • Werken met de ‘handen’
  • Diversiteit aan Creatieve vakken: groen, ICT, huishouden, techniek en koken
  • Leren leren
  • Plezier

Binnen het plusaanbod leren kinderen op een praktijkgerichte manier. Door met de handen te werken en (inter-)actief bezig te zijn, krijgen kinderen meer plezier in het leren. Wij denken dat deze manier van werken goed aansluit bij de ontwikkeling en het denkniveau van onze kinderen.

In dit praktijkonderwijs komen de Creatieve vakken, Taal, Groen, ICT, Techniek en Koken aan bod. De leerlijn Kunst en Cultuur is verbonden met de ‘21st century skills’. Hierbij leren de kinderen vaardigheden als Samenwerken, Probleemoplossend vermogen en Creativiteit.