Team

 

Het team van Sint Maarten bestaat uit betrokken en enthousiaste professionals, elk met hun eigen specialisme. Ons team beschikt over specifieke kennis op het gebied van gedrag, taal en rekenen en de benodigde didactische en pedagogische vaardigheden.

Met passie bieden wij onze leerlingen elke dag opnieuw de best mogelijke begeleiding. Binnen ons team wordt intensief samengewerkt en leren we van elkaar. Met en van elkaar leren is een groot goed waarin we elkaar bij- en nascholen op het vakgebied, culturele en creatieve ontwikkeling en op het gebied van gedrag en interventies.

Het team stelt heldere eisen aan zichzelf en aan de leerlingen en is altijd op zoek naar hoe het anders en beter kan. Het welbevinden van de leerlingen staat daarbij op de eerste plaats.

In de groepen

Trees Wildemast

Groep 1

Meer info

Diny Buuren

Groep 2

Meer info

Stella Bierenbroodspot

Groep 3 A

Meer info

Jacqueline Schroeder

Groep 5/6

Meer info

Monique Vermaat

Groep 4/5 B en Remial Teacher

Meer info

Loes Muller

Groep 8

Meer info

Luuk Weierink

Groep 7/8

Meer info

Mariska Westendorp

Groep 2, 4/5 C en RT rekenen

Meer info

Marielle Bach

Groep 7

Meer info

Vakleerkrachten

Janneke Brunsveld

Vakleerkracht Muziek

Meer info

Sjors van de Kerkhof

Vakleerkracht Gym

Meer info

Onderwijsondersteunend personeel

Bernadette Zeeman

administratief medewerker

Meer info

Pieter Bottema

Groep 7 en I coach

Meer info

Minka Kerkhoven

Logopedist

Meer info

Remca Burger

Gedragswetenschapper

Meike Graauw

Gedragswetenschapper en schoolmaatschappelijk werker