Team

 

Het team van Sint Maarten bestaat uit betrokken en enthousiaste professionals, elk met hun eigen specialisme. Ons team beschikt over specifieke kennis op het gebied van gedrag, taal en rekenen en de benodigde didactische en pedagogische vaardigheden.

Met passie bieden wij onze leerlingen elke dag opnieuw de best mogelijke begeleiding. Binnen ons team wordt intensief samengewerkt en leren we van elkaar. Met en van elkaar leren is een groot goed waarin we elkaar bij- en nascholen op het vakgebied, culturele en creatieve ontwikkeling en op het gebied van gedrag en interventies.

Het team stelt heldere eisen aan zichzelf en aan de leerlingen en is altijd op zoek naar hoe het anders en beter kan. Het welbevinden van de leerlingen staat daarbij op de eerste plaats.

In de groepen

Trees Wildemast

Diny Buuren

Stella Bierenbroodspot

Karin Wesselink

Ilse Vleesenbeek

Jacqueline Schroeder

Groep 6

Monique Vermaat

Groep 6

Loes Muller

Luuk Weierink

Mariska Westendorp

Marielle Bach

Vakleerkrachten

Janneke Brunsveld

Vakleerkracht Muziek

Sjors van de Kerkhof

Vakleerkracht Gym

Onderwijsondersteunend personeel

Bernadette Zeeman

administratief medewerker

Pieter Bottema

pedagogisch ondersteuner en Icoach

Minka Kerkhoven

Logopedist

Harmke Braune

Intern begeleider en bouwcoördinator onderbouw

Remca Burger

Gedragswetenschapper

Meike Graauw

Schoolmaatschappelijk werker en testassistent