Team

 

Het team van Sint Maarten bestaat uit betrokken en enthousiaste professionals, elk met hun eigen specialisme. Ons team beschikt over specifieke kennis op het gebied van gedrag, taal en rekenen en de benodigde didactische en pedagogische vaardigheden.

Met passie bieden wij onze leerlingen elke dag opnieuw de best mogelijke begeleiding. Binnen ons team wordt intensief samengewerkt en leren we van elkaar. Met en van elkaar leren is een groot goed waarin we elkaar bij- en nascholen op het vakgebied, culturele en creatieve ontwikkeling en op het gebied van gedrag en interventies.

Het team stelt heldere eisen aan zichzelf en aan de leerlingen en is altijd op zoek naar hoe het anders en beter kan. Het welbevinden van de leerlingen staat daarbij op de eerste plaats.

In de groepen

Diny Buuren

Groep 1/2

Meer info

Fransien Meijer

Groep 1/2

Tara

Groep 3

Meer info

Trees Wildemast

Groep 4

Meer info

Mala

Groep 4/5

Monique Vermaat

Groep 4/5, 7A en Remedial Teacher

Meer info

Berdine

Groep 5

Danny

Groep 5

Stella Bierenbroodspot

Groep 5/6

Meer info

Jacqueline Schroeder

Groep 6

Meer info

Lysanne

Groep 6

Meer info

Saskia

Groep 6/7

Fatiha

Groep 7A

Luuk Weierink

Groep 7B

Meer info

Dona

Groep 7B

Meer info

Loes Muller

Groep 8B

Meer info

Pieter Bottema

Groep 8B

Meer info

Marielle Bach

Groep 8A

Meer info

Fleur

Groep 8A en Intern begeleider onderbouw

Vakleerkrachten

Janneke Brunsveld

Vakleerkracht Muziek

Meer info

Sjors van de Kerkhof

Vakleerkracht Gym

Meer info

Onderwijsondersteunend personeel

Bernadette

administratief medewerker

Meer info

Remca Burger

Gedragswetenschapper

Meike Graauw

Orthopedagoog

Mariska Westendorp

Remedial Teacher rekenen

Meer info

Metin

Concierge

Ellis

Logopedist

Lavina

Onderwijsassistent

Nordin

Onderwijsassistent

Meer info

Laurian

Intern begeleider

Meer info

Caroline

Intern begeleider

Directie

Michelle

Directeur