Ouderbetrokkenheid

Op de Sint Maartenschool zien wij ouders als partner. Wij nodigen ouders vier keer per schooljaar uit om de ontwikkeling van hun kind te bespreken. Wij doen jaarlijks huisbezoeken om contact te krijgen met de leerlingen en hun ouders en inzicht te krijgen in de omgeving waarin zij opgroeien. We willen de komende periode de samenwerking verstevigen met ouders door nog vaker met hen in gesprek te gaan en structureel aandacht te besteden aan een positief pedagogisch klimaat. Positief opvoeden en voorlichting op dit gebied ( Vreedzaam) is een belangrijk aspect wat terugkomt op de inloopmomenten.

Koffieochtenden

Om de week is er een koffie- ochtend voor ouders. Hierbij worden allerlei onderwerpen met elkaar besproken. Yasmina El Mourabit, sociaal makelaar vanuit Wijk en Co is bij deze ochtenden aanwezig. Naast dingen met elkaar bespreken en doen worden er regelmatig deskundigen uitgenodigd om onderwerpen toe te lichten en vragen van ouders te beantwoorden. De koffie -ochtenden vinden plaats op dinsdagochtend van 8.30 uur tot 9.30 uur.