Aanmelden

Wanneer uw kind meer zorg nodig heeft dan de reguliere basisschool kan bieden, kunt u, in overleg met de basisschool, uw kind aanmelden bij het samenwerkingsverband (SWV). Bij het samenwerkingsverband zijn onderwijsadviseurs in dienst die samen met de school de hulpvraag van uw kind verder in kaart brengen. Wanneer zij in samenspraak met u constateren dat uw kind gebaat is bij een plaatsing op de Sint Maarten, dan vragen wij hiervoor een toelaatbaarheidverklaring aan.

Toelatingsprocedure

Wanneer u hebt geconstateerd dat onze SBO de beste plaats is voor uw kind, kunt u een afspraak maken met de schoolleider voor een kennismakingsbezoek. In dit gesprek worden wederzijdse verwachtingen besproken en zult u kennismaken met de school. Tevens vinden wij het erg belangrijk dat u iets vertelt over uw kind.

Wanneer u besluit uw kind aan te melden op de Sint Maarten, dan zal de intern begeleider van onze school op basis van het dossier beoordelen of onze SBO een passende plek is. Wanneer we nog vragen hebben of meer informatie nodig hebben, dan zal de intern begeleider een observatie in de huidige klas van uw kind organiseren en in gesprek gaan met de huidige leerkracht. Zo krijgen wij een completer beeld van uw kind.

Na deze observatie met nagesprek vindt het adviesgesprek plaats. Dit gesprek is een groot overleg met de basisschool, de onderwijsadviseur en een medewerker van de Sint Maarten. Na dit gesprek schrijft de Sint Maarten een deskundigenverklaring, welke meegestuurd wordt naar de toelaatbaarheidcommissie. Deze commissie beoordeelt of het traject goed is doorlopen, welke voorziening het beste aan de onderwijsbehoeften van uw kind tegemoet kan komen en of uw kind een toelaatbaarheidverklaring (TLV) krijgt.

Na afgifte van de toelaatbaarheidverklaring kunt u uw kind officieel aanmelden. Hiervoor vult het inschrijvingsformulier in. Bij dit inschrijvingsformulier horen de volgende documenten:

  • Kopie van het identiteitsbewijs van uw kind
  • Kopie van de toelaatbaarheidverklaring (TLV)
  • Een recente pasfoto van uw kind
  • Alle relevante onderwijs- en begeleidingsdocumenten voor aanvraag TLV

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u geen bezwaar te hebben tegen het gebruik door school van foto’s of films van uw kinderen in nieuwsbrieven, de websites of andere publicaties van de school.