Aanmelden

Wanneer uw kind meer zorg nodig heeft dan de reguliere basisschool kan bieden, kunt u, in overleg met de basisschool, uw kind aanmelden bij het samenwerkingsverband (SWV). Bij het samenwerkingsverband zijn consulenten in dienst die samen met de school de hulpvraag van uw kind verder in kaart brengen. Wanneer het samenwerkingsverband samen met de huidige school in samenspraak met u constateren dat uw kind gebaat is bij een plaatsing op SBO Sint Maarten, dan vraagt de huidige school hiervoor een toelaatbaarheidverklaring aan bij het samenwerkingsverband.

Toelatingsprocedure

Om een goed beeld te kunnen krijgen wie wij zijn als school kunt u wanneer er sprake is van een verwijzing richting het SBO een afspraak maken voor oriëntatiegesprek met de directeur van onze school. In dit geprek wordt er uitgelegd wat de school te bieden heeft, wie we zijn, maar tevens horen we graag meer over uw kind. 

Wanneer u uw kind graag geplaatst wil hebben op SBO Sint Maarten, dan geeft u dit aan bij de huidige school. De huidige school kan er vervolgens voor zorgen dat we het dossier van uw kind krijgen. Zodra wij het dossier ontvangen hebben dan doen wij het volgende:

  • De orthopedagoog leest het gehele dossier en maakt een inschatting of wij uw kind plaatsbaar vinden voor onze school.
  • De orthopedagoog maakt eventueel een afspraak voor een observatie op de huidige school om een vollediger beeld te krijgen van uw kind.

Nadat het dossier is bestudeerd en er eventueel een observatie heeft plaatsgevonden wordt uw kind besproken in het interne zorgteam van onze school. In dit overleg bepalen we of uw kind plaatsbaar is. Wanneer we uw kind plaatsbaar achten bekijkt de internbegeleider, op didactisch gebied, en de orthopedagoog, op sociaal emotioneel gebied, welke groep binnen de school het meest passend is en of er plek in het desbetreffende leerjaar is. Het kan dus voorkomen dat we als school geen plek hebben voor uw kind. 

De huidige school heeft inmiddels dan al een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband, wanneer de afgifte hiervan gedaan wordt kunt u uw kind officieel aanmelden op onze school. U zal een afspraak met u gemaakt worden met één van onze internbegeleiders. In dit gesprek wordt het ontwikkelingsperspectief plan(OPP) bij start met u besproken en zullen er nog vragen aan u gesteld worden. Uw kind mag tijdens deze afspraak meekomen en zal tijdens het gesprek in zijn nieuwe klas kennis kunnen maken. Ook spreken we de startdatum van kind met u af. Het SBO in Utrecht kent een aantal vaste instroommomenten in het schooljaar, namelijk:

  • direct na de zomervakantie met mogelijkheid tot instroom tot 1 oktober
  • na de kerstvakantie 
  • de eerste maandag van april.

Na het gesprek met de internbegeleider heeft u nog een afspraak met de administratie van de school om de officiele inschrijving te regelen. U vult ter plekke het inschrijfformulier in en bij dit formulier horen de volgende documenten die u mee dient te namen naar de school;

  • Kopie van het identiteitsbewijs van uw kind
  • Kopie van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
  • Een recente pasfoto van uw kind