Ons onderwijs

Als school voor speciaal basisonderwijs bevat ons onderwijsaanbod dezelfde vakken als het reguliere onderwijs. Het verschil is dat wij deze vakken op een speciale manier aanbieden, waarbij de persoonlijke mogelijkheden van de leerlingen centraal staan. Naast primaire basisvaardigheden als rekenen, taal en lezen, besteedt SBO St. Maarten aandacht aan de culturele, kunstzinnige vorming en creatieve ontwikkeling van de leerlingen.

Wij zijn er van overtuigd dat het ervaren van kunst en cultuur, en het praktisch en creatief bezig zijn juist voor onze doelgroep een enorme meerwaarde vormt. Het verrijkt de woordenschat van de kinderen en bevordert het kritisch denken, samenwerken en het uiten van de eigen mening. Hiermee worden onze kinderen beter voorbereid op de vaardigheden die in de 21e eeuw nodig zijn.

Hoogtepunten

Ons onderwijs programma kent vele hoogtepunten. Denk aan de Sint Maarten Show, de eindpresentaties, thematische opening en afsluiting van het jaar, de musical of de kerstviering. Stuk voor stuk evenementen die veel betekenen voor onze leerlingen en hen de mogelijkheid bieden om uit te blinken. Bij de organisatie van onze evenementen werken we nauw samen met ouders. Mede dankzij hun enthousiaste medewerking zijn het elk jaar weer onvergetelijke momenten, zowel voor de kinderen als voor hun ouders.

Pedagogisch en didactisch klimaat

Het schoolklimaat van SBO Sint Maarten is sociaal, positief en gericht op ontwikkeling. Groei op eigen niveau en naar eigen aard en mogelijkheden. Wij hanteren de methodiek van de Vreedzame School & Positive Behaviour Support (PBS) die de sociale omgeving positief beïnvloedt, het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt of doet afnemen.

Het pedagogische klimaat van onze school is positief en veilig. We stellen heldere doelen en spreken onze verwachtingen uit. We hebben individuele aandacht voor het kind en zijn mogelijkheden. We spreken kinderen hierop aan, dagen hen uit en ondersteunen hen op een positieve, stimulerende wijze in hun ontwikkeling. Hiermee willen wij onze leerlingen goed voorbereiden op deelname aan de toekomstige maatschappij.