Ouderbetrokkenheid

Op de Sint Maartenschool zien wij ouders als partner. Wij nodigen ouders vier keer per schooljaar uit om de ontwikkeling van hun kind te bespreken. Wij doen jaarlijks huisbezoeken om contact te krijgen met de leerlingen en hun ouders en inzicht te krijgen in de omgeving waarin zij opgroeien. We willen de komende periode de samenwerking verstevigen met ouders door nog vaker met hen in gesprek te gaan en structureel aandacht te besteden aan een positief pedagogisch klimaat. Positief opvoeden en voorlichting op dit gebied ( Vreedzaam) is een belangrijk aspect wat terugkomt op de inloopmomenten.