Opvang

Naschoolse opvang hebben wij niet in ons pand. Sommige van onze leerlingen gaan wel naar de naschoolse opvang, deze leerlingen worden opgehaald door Ludens, de opvang organisatie in onze wijk. 

Ludens

Ludens bestaat uit 17 kinderdagverblijven (KDV), 35 buitenschoolse opvang locaties (BSO) en 24 peuteropvanglocaties. Bij 2 kinderdagverblijven, 1 buitenschoolse opvang en 1 peuterspeelgroep werken we volgens antroposofische richtlijnen. Op de peuteropvang bieden we voorschoolse educatie aan. Daarnaast zijn er 3 BSO-PLUS groepen. Dit is een groep die extra begeleiding, zorg en aandacht biedt.

Wij zijn een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk (not-for-profit). Het geld dat we als stichting verdienen gaat niet naar aandeelhouders of in een holding maar wordt rechtstreeks geïnvesteerd in het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen die bij ons komen spelen. Opgroeien en opvoeden doe je samen, en we zijn er trots op dat we met onze kinderopvang kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van heel veel kinderen in Utrecht.

Heeft u naschoolse opvang nodig voor uw kind dan kunt u via de volgende link contact opnemen met Ludens.

 Inschrijven Ludens