Schooltijden en vakantierooster

Vanaf 8.15 uur lopen er medewerkers van de school op het schoolplein om toezicht te houden en leerlingen te ondersteunen. De leerlingen dienen om uiterlijk 8.30 uur in de klas aanwezig te zijn. De eerste bel gaat om 8.20 uur dan mogen de leerlingen zelfstandig naar hun klas lopen. De ouders van de leerlingen uit de groepen 1, 2 en 3 mogen mee de school inlopen om hun kind te brengen.  De schooltijden zijn als volgt:

Groepen 1 t/m 8

Maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag: 8.25 uur - 14.30 uur

Woensdag: 8.25 uur - 12.30 uur

Opmerkingen

 • In de ochtenduren krijgen de kinderen 15 minuten pauze.
 • Tussen de middag blijven de leerlingen over, er is dan 30 minuten pauze ( 10 minuten eten en 20 minuten buiten spelen). Dit is vanwege het continurooster.

Vakantierooster

Zomervakantie 8-7-2023 t/m 20-8-2023
Eerste schooldag 21-8-2023
Herfstvakantie 14-10-2023 t/m 22-10-2023
Kerstvakantie

23-12-2023 t/m 7-1-2024

Voorjaarsvakantie 17-02-2024 t/m 25-02-2023
Goede vrijdag 29-03-2024
2de Paasdag 01-04-2024
Mei vakantie 27-04-2024 t/m 12-05-2024
2de Pinksterdag 20-05-2024
zomervakantie 13-07-2024 t/m 25-08-2024
Eerste schooldag 26-08-2024

 

Studiedagen

 • Donderdag 14-09-2023
 • Woensdag 27-09-2023
 • Woensdag 08-11-2023
 • Dinsdag 23-01-2024
 • Woensdag 24-01-2024
 • Vrijdag 16-02-2024
 • Maandag 26-01-2024
 • Dinsdag 09-04-2024
 • Woensdag 05-06-2024
 • Vrijdag 12-07-2024

Naast deze studiedagen zullen er in totaal nog 3 studiedagen ingepland worden. Een zal voor de gehele school gelden en er zullen er nog 2 per klas gepland worden voor de interne OPP bespreking.