Partners

Er zijn veel partners waar wij als school mee samen werken. Paartners zijn voor ons als school van belang om ons werk goed te doen en als school de mogelijkheid te hebben om expertise onze school in te halen. 

Ouders

Allereerst is de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Uit onderzoek blijkt dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en beter presteren als ouders betrokken zijn bij de school. Wij nodigen ouders daarom regelmatig uit om als educatief partner samen in gesprek te gaan over de ontwikkeling van hun kind.

Overige partners

Wij werken met tal van externe organisaties en instellingen samen om te komen tot kwalitatief goed onderwijs. Binnen Utrecht werken we met een kernpartneraanpak, onze kernpartners zijn:

Met deze partners hebben onderhouden we intensief contact en hebben we regelmatig overlegen. Dit zijn ook partners die we in sommige gevallen vragen om aan te sluiten tijdens gesprekken met ouders, omdat hier een bepaald vraagstuk ligt.

Naast onze kernpartners werken we ook samen met;