Missie en visie

Ieder kind is uniek. Wij geloven dat elk kind de kans moet krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en om met plezier en vertrouwen naar school te gaan. Een achterstand in ontwikkeling mag hierbij geen belemmering zijn. Met gerichte individuele aandacht, een veilige en inspirerende omgeving en de juiste begeleiding kan ieder kind het beste uit zichzelf halen.

Sint Maarten biedt kinderen een leerklimaat waarin zij optimaal tot bloei kunnen komen. In een veilige schoolgemeenschap, met duidelijke afspraken en met persoonlijke begeleiding. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, naast kennis en vaardigheden vooral ook zichzelf goed leren kennen. Kinderen worden zich zo bewust van hun eigen mogelijkheden en talenten en leren ook wat voor hen moeilijk is. Binnen heldere grenzen krijgt ieder kind bij ons de vrijheid om zichzelf te zijn. En ruimte om het plezier in het leren te (her)ontdekken.

 

Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen zich goed ontwikkelen, werken wij nauw samen met hun ouders. Wij gaan regelmatig met ouders in gesprek over de ontwikkeling van hun kind. De sociale omgang met elkaar en het omgaan met verschillen krijgt hierbij veel aandacht. Samen creëren we zo structureel een positief pedagogisch klimaat zodat kinderen zowel op school als thuis goed gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.